Cijene i garancija

Cijena

Za točne cijene predmeta predstavljenih pod rubrikom WEB SHOP na stranici www.oblianelli.com, molimo vas obratite se upitom e-mail poštom na adresu ivo.oblijan@gmail.com, uz obaveznu naznaku naziva predmeta. Zahvaljujem vam na iskazanom zanimanju.

Garancija

Svjetleće skulpture predstavljene na www.oblianelli.com su unikatni, rukom rađeni umjetnički predmeti u koje su ugrađene električne instalacije u skladu s francuskim i EU normama.

Lule predstavljene na www.oblianelli.com su rukom rađeni, unikatni predmeti izvedeni u maniri tradicionalne ručne obrade materijala uz uporabu ručnih alata i pribora, izuzev u djelu tehničke pripreme i izvedbe funkcionalnih dijelova glave i usnika lule.
Lule su izrađene isključivo od korijena Erica arborea talijanskog porijekla i extra-extra kvalitete osim u iznimnim slučajevima koji su posebno deklarirani uz pojedini rad.
Garancija kvalitete isključuje probleme i oštećenja prouzrokovana neprimjerenim rukovanjem i uporabom.

Uvjeti prodaje

Narudžba

Narudžba se ostvaruje putem elektroničke pošte na e-mail ivo.oblijan@gmail.com. Slanje narudžbe podrazumjeva da je kupac upoznat sa punim tekstom Uvijeta prodaje kojeg je moguće preuzeti niže, i da prihvaća iste. Autor – prodavač potvrđuje prihvaćanje narudžbe kupcu na adresu elektroničke pošte koju je kupac deklarirao za kupnju.

Dostava

Dostava u zemljama EU odvija se poštom u okviru servisa envoi prioritaire suivi. Za dostavu izvan EU dostava se odvija poštom u okviru međunarodnog poštanskog servisa. Dostava se vrši u roku od 48 sati u France metropolitaine i 10 dana za ostale zemlje.

Mogućnosti plaćanja

Plaćanje je ostvarivo

  • direktnom uplatom na račun autora
    čekom naslovljenim na ime Ivica Oblijan i poslanim na adresu: Ivica Oblijan, 7. rue Mathias Graf, 68100 Mulhouse, France
    putem sustava PayPal (internet)

NAPOMENA

Slanje narudžbe podrazumjeva da je kupac upoznat sa punim tekstom Uvijeta prodaje i da prihvaća iste.

Uvjeti prodaje

Opći uvjeti prodaje

1. Prihvaćanje uvjeta

Predstavljeni opći uvjeti prodaje uređuju ugovorne obveze između autora Ivice Oblijana kao prodavača i kupca. Ove dvije stranke prihvaćaju ih bezrezervno.
Ovi generalni uvjeti prodaje biti će odlučujući u odnosu na preostale uvjete koji se nalaze sadržani u bilo kojim drugim dokumentima, osim prethodnom dozvolom, jasnom i napisanom.

2. Umjetnički predmeti

Umjetnički predmeti ponuđeni kupcima od strane autora predstavljeni su u rubrici WEB SHOP na internetskim stranicama www.oblianelli.com ili na internetskim stranicama partnera. Isti su unikatni i izrađeni rukom autora.
Fotografije kojima su predstavljeni pojedini radovi ne odgovaraju u potpunosti stvarnom izgledu. Prisutno je lagano odstupanje u predstavljanju boja i volumena na razini fotografije.

3. Narudžba

Narudžba ostvarena putem elektroničke pošte smatra se legitimnom i obavezujućom za obje stranke u poslu sukladno sadržaju i datumu narudžbe. Autor – prodavač potvrđuje prihvaćanje narudžbe kupcu na adresu elektroničke pošte koju je kupac deklarirao za kupnju. Informacije koje podnosi kupac pri narudžbi obavezuju istoga na točnost. U slučaju netočno navedenih podataka od strane kupca, prodavač se ne smatra odgovornim zbog nemogućnosti isporučivanja djela.

4. Dostava

Dostava se vrši u roku od 48 sati u France metropolitaine (sa rezervom u kašnjenju pošte) i 10 dana za ostale zemlje.
Za dostave izvan Francuske kupac se obavezuje snositi troškove dostave vezane uz uvoz, carinska davanja, porez na dodanu vrijednost i sva ostala davanja vezana uz zakone zemlje primatelja – kupca.
Dostava u Fr metropolitaine biti će ostvarena putem poštanskog sustava colissimo cuivi. Dostava se ostvaruje neposrednim preuzimanjem uz potvrdu potpisom od strane primatelja – kupca ili od strane osobe opunomoćenika kupca.
Moguće kašnjenje pri dostavi ne daje pravo kupcu da reklamira odštetu i interese. Paket putuje na odgovornost kupca i autor prodavač ne smatra se odgovornim u slučaju kvarova, oštećenja ili gubitaka nastalih tijekom transporta.
Dostava u zemljama EU odvija se poštom u okviru servisa envoi prioritaire suivi.
Za dostavu izvan EU dostava se odvija poštom u okviru međunarodnog poštanskog servisa.
U slučaju vidljive mane objekta, kupac ima pravo povrata objekta autoru – prodavaču u skladu s uvjetima predviđenim u ovom dokumentu.

5. Opoziv

Kupac raspolaže vremenskim periodom od 7 dana (od dana preuzimanja objekta) za podnošenje reklamacije i povrat istoga u originalnom pakovanju. U slučaju zamjene ili povrata novca vraćeni objekt mora biti cjelovit sa pripadajućim priborom i dokumentacijom i neoštećen od strane kupca, a upućen na sljedeću adresu: Ivica Oblijan, 7. rue Mathias Graf, 68100 Mulhouse, France
Objekti će biti vraćeni o trošku kupca.
U navedenom slučaju autor prodavač se obvezuje na povrat novca kupcu u roku od 7 dana po primitku vraćenog objekta.

6. Cijene

Cijene su izražene u eurima.
Cijene izražene uz proizvod ne podrazumijevaju troškove transporta.
Cijena izražena u potvrdi prihvaćanja narudžbe je konačna cijena sa svim uključenim davanjima (uključujući PDV za Francusku i druge zemlje EU).
Ova cijena uključuje cijenu objekta, ambalaže i zaštite istoga kao i cijenu transporta.

7. Plaćanje

Sva kupovina ostvarena putem www.oblianelli.com plaća se isključivo u skladu i prema narudžbi.
Niti jedan proizvod ne može biti dostavljen kupcu ako isti nije plaćen unaprijed prema narudžbi u 100% iznosu cijene, uključujući i sve takse na proizvod i troškove dostave.
Kako bismo spriječili nesporazum oko iznosa za plaćanje, prodavatelj se obvezuje dostaviti kupcu potvrdu o prihvaćanju njegove narudžbe (pogledati Točku 3. ovih Uvjeta o prodaji).
Autor – prodavatelj suspendirati će sve narudžbe i dostave u slučaju odbijanja bankovne kartice od strane nadležne bankovne organizacije u slučaju nemogućnosti naplate čeka.
U slučaju nemogućnosti naplate prema dogovorenim uvjetima, narudžba će biti poništena a kupac obaviješten putem elektroničke pošte.

8. Mogućnosti plaćanja

Plaćanje je ostvarivo
– putem sustava PayPal (internet)
– čekom naslovljenim na ime Ivica Oblijan i poslanim na adresu Ivica Oblijan
– direktnom uplatom na račun autora

9. Sporovi

Opći uvjeti prodaje ovdje predstavljeni u skladu su s Francuskim zakonodavstvom. Svaki spor u vezi s ovim Općim uvjetima prodaje biti će pod nadleštvom Trgovačkog suda u Mullhouseu – Collmareu.

10. Garancija

U svim slučajevima kupac uživa zaštitu u skladu s 1625. člankom i sljedeći civilnog zakona RF (koji se odnose na zaštitu imovine i osiguranja od skrivenih mana).
Ako u slučaju spora kupac dokaže skrivenu manu proizvoda (umjetničkog djela) autor – prodavatelj mora snositi sve posljedice prema članku 141. civilnog zakona RF.
Ako se kupac obrati sudu mora to učiniti principom ‘kratkog roka’ po ustanovljenju nedostatka, odnosno skrivene mane, a prema članku 1648. i sljedeći civilnog zakona RF.
Po ustanovljenju problema vezanih uz objekt kupac je slobodan kontaktirati autora – proizvođača 7 dana putem elektroničke pošte ivo.oblijan@gmail.com ili na GSM (+33) 06 11 07 11 27.

11. Informatique et libertes (zakon FR)

U skladu sa zakonom Informatique et libertes od 6.01.1978. godine svaki kupac ima pravo pristupa i prilagodbe osobnim podatcima pohranjenima u arhivi autora prodavača.
Autor prodavač se obvezuje da neće razmjenjivati i distribuirati podatke dobivene od strane kupca trećim osobama ili subjektima.

12. Zakonite informacije

Mesage important – važna poruka
Ova stranica nema namjeru nagovarati na pušenje.
Pušenje šteti zdravlju.