Alzašanka

75 x 15 x 13 cm
drvo i aluminim, recicklirano

Kategorija: